مدرک MCSE

براتون کمی در رابطه با مدرک MCSE می نویسم.

MCP :
مدرک MCP : Microsoft Certified Professional یا مدرک متخصص مایکروسافت اولینمرحله در جهت اخذ گواهینامه های دیگر مانند MCSE و MCSD می باشد. MCP پس از گذراندناولین امتحان در یکی از دوره های مایکروسافت اعطا می گردد و پس از آن دارنده MCP میتواند در موارد انتخابی امتحان داده و تخصص خود را گسترش دهد.این دوره برای آندستهاز افرادی است که توانائی راه اندازی یک محصول یا تکنولوژی مایکروسافت را به عنوانبخشی از راهکار تجاری یک ارگان دارا می باشند.

 

 

گذراندن هرکدام از امتحانات مایکروسافت ( اولین آزمون ) شما را صاحب چنین گواهینامه ای مینماید، اگر قصد دریافت مدارک MCSA و MCSE را نیز دارید ( با گذراندن سایر امتحانات ) برای دریافت MCP آزمونی را انتخاب نمایید که در راه رسیدن به سایر مدارک بالاتربه دردتان بخورد . آزمــون 210-70 ( Windows 2000 professional ) یا آزمــون 270-70 ( Windows XP professional ) بهترین نقطه شروع در راه رسیدن به همه این مدارک میباشد.
آزمونها توسط دو شرکت مستقل Pearson VUE و Prometric در سراسر دنیا برگزارمی گردند.
پس از گذراندن اولین آزمون امکان ادامه و دریافت مدارک بالاتر موجودمی باشدMicrosoft Certified Systems Administrator (MCSA)
یاگواهینامه مدیریت سیستمهای مایکروسافت،مهر تأییدیست بر این امـر که دارنده آن دارایتوانائی مدیریت کلیه شبکه ها و محیطهای شبکه مبتنی بر ویندوزهای مایکروسافت را دارامی باشد. مدرک MCSA که از اکتبر سال 2001 ارائه شده است لغب پرطرفدارترین مدرکمایکروسافت را به خود گرفته است. این مدرک شامل دو گرایش MCSA: Messaging و MCSA: Security می باشد.این مدرک در حقیقت پاسخگوی این رشد فراگیر بوده و برای آن دسته ازمتخصصینی طراحی شده است که محیطهای شبکه بنا شده بر platform های windows 2003 و windows.net server موجود مایکروسافت را راه اندازی، مدیریت و عیب یابی می نمایند. مرحله راه اندازی شامل نصب و تنظیم بخشهای مختلف سیستمها و بخش مدیریت شامل مدیریتو پشتیبانی سیستمها می باشد. البته این افراد مشخصاً شبکه ها و سیستمهای جدیدی رابه عنوان بخشی از وظایف خود، آنگونه که از افراد دارای گواهینامه MCSE انتظار میرودراه اندازی نمی نمایند ، به علاوه MCSA ها لزوماً نباید در بخش طراحی شبکه مانند MCSE فعالیت نمایند. بلکه این گواهینامه به متخصصین تکنولوژی اطلاعات (IT ) عرصهرقابت جدیدی را در دنیای تجاری همواره در حال تغییر امروز، با ارزشگزاری بر نقشمدیریت سیستمها در شبکه های کامپیوتری معرفی می نماید. این گواهینامه، این تواناییرا به صاحبان صنعت می دهد که افراد تأیید شده با مهارتهای مناسب برای اداره ومدیریت موفقیت آمیز شبکه را شناسائی نمایند.

::
تعداد امتحانات: 4

(MCSA on windows 2003 )
برای متخصصین تکنولوژی اطلاعاتی است ( IT ) که بهطور ایده آل در محیطهای شبکه پیچیده کامپیوتری با اندازه متوسط تا بزرگ مشغول بهکار می باشند.افراد داوطلب دریافت این گواهینامه باید در مجموع چهار امتحان شامل سهامتحان اصلی ( Core ) و یک امتحان انتخابی ( Elective ) را با موفقیت پشت سربگذارند. این امتحان انتخابی شامل امتحانات compTIA نیزمیگردد.(Network+/A+)

افراد داوطلب باید دارای 6 تا 12 ماه تجربه در راهاندازی و مدیریت یک سیستم عامل رومیزی ( Desktop Operating System ) و نظارت برساختار اصلی - Network Infrastructure یک شبکه موجود باشند. این امتحانات مهارت هایمدیریت شبکه، مهندسی شبکه، مدیریت سیستم، مهندسی تکنولوژی اطلاعات، مدیریت اطلاعاتسیستم، تکنسین شبکه و متخصص پشتیبانی فنی را تحت پوشش قرار میدهند.
اگر چه مدرک MCSA مدرکی مستقل محسوب میگردد اما با گذراندن سایر آزمونهای لازم می توان بهگواهینامه MCSE 2003 نیز در کنار آن دست یافت.

MCSE
، که مهمترین مدرک مایکروسافت در زمینه شبکه می باشد بیانگر تسلط کامل به طراحی و پیاده سازی سیستمهای مربوط به شبکه های Windows2003 و محصولات دوره های Back office می باشد و جهت آندسته از افرادی طراحیشده است که توانائی آنالیز نیازهای تجاری یک ارگان را دارا بوده و قادر به طراحی وراه اندازی ساختار شبکه برای راهکارهای تجاری مبتنی بر سیستم عاملهای مایکروسافت ونرم افزار Server مایکروسافت باشند.این مدرک برای مهندسان سیستم، مهندسان پشتیبانیفنی، تحلیلگران سیستم، تحلیلگران شبکه و مشاوران فنی مناسب است و نشانه حداقل یکسال تجربه کار راه اندازی و مدیریت شبکه های مایکروسافتی درابعاد متوسط تا بزرگ میباشد.

::
تعداد امتحانات: 7

(MCSE on windows 2003)
برای متخصصینتکنولوژی اطلاعاتی است ( IT ) که به طور ایده آل در محیطهای شبکه پیچیده کامپیوتریبا اندازه متوسط تا بزرگ مشغول به کار می باشند.افراد داوطلب دریافت این گواهینامهباید در مجموع هفت امتحان شامل پنج آزمون اصلی ( Core ) و دو امتحان انتخابی ( Elective ) را با موفقیت پشت سر بگذارند. این امتحان انتخابی شامل امتحانات compTIA نیز میگردد.(Network+/A+

 

5 آزمون اصلی  MCSE 2003عبارتند از :

    1) Microsoft Windows XP Professional – SP2 (70-270)

     2) Managing and Maintaining a Windows Server 2003 (70-290)

      3) Implementing , Managing , and Maintaining a  Windows Server 2003 Network Infrastructure (70-291)

     4) Planning and Maintaining a  Windows Server 2003 Network Infrastructure (70-293)

      5)  Planning , Implementing , and Managing a Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure (70-294)

 

 

از 2 امتحان انتخابی می توان به ISA Server و یا Design Network Infrastructure and Active Directory و ... اشاره کرد.

/ 1 نظر / 48 بازدید
dinamit

یعنی واقعا مادرتو گاییدم کس کشه مطلب دزد. پدر سگ مثل آدم زندگی کن و از پماد استفاده کن . آبروتو میریزم کونی مادرتو میگام