windows 2003

windows 2003 installation

 

  • Windows Server 2003 Edition

1.Web Edition
2.Standard Edition
3.Enterprise Edition
4.Data Center Edition

مزیتهای windows 20003
پایداری win 2003 خوب است.چندین ماه  بدون خرابی میتواند پابرجا بماند
همراه با fire wall ساخته میشود و  در برابر کاربرها و ویروسهای ناخواسته حفاظت میکند
 از remote networking,remote assistance,remote desktop
VSS-Volume Shadow Copy
SUS-Software Update Services
  از IP V6 پشتیبانی میکند
  از NAT-Network Address Translation پشتیبانی میکند
  از گروه پشتیبانی میکند
  ازNET. پشتیبانی میکند
  از ASR-Automated System Recovery حمایت میکند
در DNS,zone جدیدی داریم به نام Stub zone
میتوانیم اسم کامپیوتر را هر زمان بعد از نصب active directory عوض کنیم


نصب OS-Operating System
CD را در cdromمیگذاریم سپس دستگاه را مجداد روشن میکنیم و به bios میرویم و اولین دستگاه برای boot شدن را cdrom و دومین را hard disk انتخاب میکنید سپس escape را فشار میدهیم و سپس F10 را فشار میدهیم و save میکنیم و خارج میشویم
بعد از شروع مجدد پیام ...press any key boot from cd نمایش داده میشود و ما یک کلید را به دلخواه فشار میدهیم و Enterprise Edition را انتخاب میکنیم. حال نصب شروع میشوددر اینجا اگر بخواهیم میتوانیم partition اضافه و یا پاک کنیم سپس از ما سئوال میکند برای format و شما باید

/ 0 نظر / 59 بازدید